کاربر مهمان خوش آمدید

رویداد ها و کلاس ها

اصول و مبانی تورگردانی (درون و برون مرزی)

قیمت برای اعضا : 100000 ریال

قیمت برای مهمان : 300000 ریال

یزدگردی مجازی

قیمت برای اعضا : 100000 ریال

قیمت برای مهمان : 300000 ریال

کوچینگ ارتباطات

قیمت برای اعضا : 100000 ریال

قیمت برای مهمان : 300000 ریال

شناخت اختلالات، آسیب شناسی و مدیریت روابط انسانی در تود های گردشگری

قیمت برای اعضا : 100000 ریال

قیمت برای مهمان : 300000 ریال

حامیان و همکاران

آمار و اطلاعات

55

تعداد اعضا

4

تعداد فایل ها

0

تعداد بلاگ ها

2052

تعداد بازدید ها