کاربر مهمان خوش آمدید

مقاله مراحل اجرایی بیمه راهنمایان گردشگری

مراحل اجرایی بیمه راهنمایان گردشگری

صفحه مقاله

بدین وسیله به آگاهی همکاران ارجمند در سطح استان اصفهان می‌رساند، اطلاع‌رسانی و شروع فرایندبیمه اختیاری راهنمایان گردشگری از مورخ شنبه ۷ فروردین ماه ۱۴۰۰ آغاز گردیده است، لذا واجدین شرایط ذیل در صورت تمایل، با یکی از شماره تلفن های انجمن تماس حاصل فرمایند.

مقررات بیمه راهنمایان
۱. متقاضیان می‌بایست فاقد پوشش بیمه‌ای یا مقررات حمایتی خاص و رابطه مزدبگیری با کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی باشند.
۲. از تاریخ اخذ کارت رسمی راهنمای تور متقاضی تا روز درخواست بیمه حداقل ۳ سال سپری شده باشد.
۳. سن افراد در تاریخ ثبت معرفی‌نامه در واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی، حداقل ۲۵ سال و حداکثر ۵۰ سال تمام باشد (درصورتی‌که متقاضیان دارای سابقه پرداخت حق بیمه قابل‌قبول نزد سازمان تأمین اجتماعی باشند، معادل مدت سابقه پرداخت حق بیمه قبلی جهت ورود به دایره شمول به سقف سنی مجاز اضافه می‌گردد.

⭕️تذکر اول؛ گفتنی است چگونگی شرایط مذکور و تدوین آن‌ها از حیطه اختیارات این انجمن خارج و صرفاً تابع تفاهم‌نامه‌ و تصمیمات کلان کشور است.

⭕️تذکر دوم؛ متقاضیان از سوی انجمن‌های صنفی راهنمایان گردشگری استان‌هامعرفی خواهند شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع