کاربر مهمان خوش آمدید

مقاله مجمع عمومی انجمن حر فه ای راهنمایان گردشگری استان اصفهان

مجمع عمومی انجمن حر فه ای راهنمایان گردشگری استان اصفهان

بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضا می رساند مجمع عمومی انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان اصفهان در تاریخ 26 بهمن به صورت مجازی برگزار خواهد شد .

از کلیه اعضا دعوت می شود در مجمع فوق حضور یابند

 

هییت مدیره

 تاریخ انتشار

26 دیماه

 

منبع