کاربر مهمان خوش آمدید

مقاله انتخابات سالیانه انجمن

انتخابات سالیانه انجمن

صفحه مقاله

با درود 
از همکاران واجد شرایط اساسنانه که داوطلب حضور در انتخابات سالیانه بازرس و عضو علی البدل هیات مدیره هستند دعوت بعمل می آید تا تاریخ 1403/02/16 درخواست خود را کتابا به هیات مدیره ارسال نمایند 
با سپاس فراوان

منبع