کاربر مهمان خوش آمدید

مقاله سامانه های مورد نیاز راهنمایان گردشگری

سامانه های مورد نیاز راهنمایان گردشگری

صفحه مقاله

در ارتباط با سامانه‌هایی که راهنمایان به آنها نیاز دارند نکاتی را متذکر می‌شویم:

 

1- سامانه مکاتبات اداری به آدرس زیر، مربوط به راهنمایان اصفهان برای ارسال گزارش تورها می‌باشد. (مسئول: معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان - امور راهنمایان)

http://echobit.ir/WFMP/LoginPage.aspx

 

2- سامانه سادرا (خوداظهاری) به آدرس زیر، برای تشکیل و تکمیل پرونده راهنمایان در کل کشور می باشد. برای تمدید کارت تور لیدری باید به این سایت مراجعه کنید. (مسئول: معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران - امور راهنمایان استان)

 

 

 

https://ta.mcth

 

 

 

 

 

منبع