کاربر مهمان خوش آمدید

مقاله ضرورت اخذ کارت واکسن کوید 19 برای راهنمایان

ضرورت اخذ کارت واکسن کوید 19 برای راهنمایان

صفحه مقاله

بـا عنایت به نامه شماره 37413/14003400 مورخ 9/8/1400 معاونت محترم گردشگری سازمان متبوع مبنی بر ابلاغ دستورالعمل نحـوه حضور گردشگـران خـارجـی در شرایط بیماری کـرونـا در اجرای بند 6، در خصوص واکسیناسیون کوید 19 و اخذ کـارت واکسن کـرونـا، ضروری است کلیه راهنمایان گردشگری نسبت به اخذ کارت واکسن  مذکور اقدام نمایند.

 

جهت اخذ کارت واکسن به لینک زیر مراجعه نمایید:

https://vcr.salamat.gov.ir/

منبع