کاربر مهمان خوش آمدید

عضو محترم محمد مختاری کرچگانی

 

تصویر عضو

  اطلاعات عضو

  • 14020883 کد عضویت
  • MOHAMMAD MOKHTARI English name :
  • مرد جنسیت
  • داخلی نوع کارت تورلیدری
  • فارسی - Farsi/Persian زبان های تخصصی
  • مهارت ها
  • کارشناسی سطح تحصیلات
  • برق رشته تحصیلی