کاربر مهمان خوش آمدید

عضو محترم علی کافی

 

تصویر عضو

  اطلاعات عضو

  • 14020912 کد عضویت
  • ALI KAFI English name :
  • مرد جنسیت
  • ژئوتوریسم نوع کارت تورلیدری
  • فارسی - Farsi/Persian زبان های تخصصی
  • مهارت ها
  • کارشناسی ارشد سطح تحصیلات
  • تغذیه رشته تحصیلی