کاربر مهمان خوش آمدید

عضو محترم پریسا ملک احمدی

 

تصویر عضو

  اطلاعات عضو

  • 14020915 کد عضویت
  • PARISA MALEKAHMADI English name :
  • زن جنسیت
  • فرهنگی نوع کارت تورلیدری
  • انگلیسی - (English (UK , انگلیسی - (English (US , فارسی - Farsi/Persian زبان های تخصصی
  • مهارت ها
  • کارشناسی ارشد سطح تحصیلات
  • کارآفرینی رشته تحصیلی