کاربر مهمان خوش آمدید

عضو محترم خسرو مطلبیان

 

تصویر عضو

  اطلاعات عضو

  • 14030929 کد عضویت
  • KHOSROW MOTALEBIAN English name :
  • مرد جنسیت
  • فرهنگی نوع کارت تورلیدری
  • ایتالیایی - Italiano زبان های تخصصی
  • مهارت ها
  • دکترای تخصصی سطح تحصیلات
  • جغرافیا و برنامه ریزی شهری رشته تحصیلی