کاربر مهمان خوش آمدید

عضو محترم دانش مطهری نژاد

 

تصویر عضو

  اطلاعات عضو

  • 14030940 کد عضویت
  • DANESH MOTAHARINEJAD English name :
  • مرد جنسیت
  • داخلی نوع کارت تورلیدری
  • فارسی - Farsi/Persian زبان های تخصصی
  • گردشگری ادیان- اقوام- طبیعت گردی مهارت ها
  • دانشجوی کارشناسی ارشد سطح تحصیلات
  • ایران شناسی رشته تحصیلی