کاربر مهمان خوش آمدید

عضو محترم علیرضا روشنی

 

تصویر عضو

  اطلاعات عضو

  • 14030961 کد عضویت
  • علیرضا روشنی English name :
  • مرد جنسیت
  • فرهنگی , داخلی , خارجی , بین المللی نوع کارت تورلیدری
  • انگلیسی - (English (US , چینی - 中文 زبان های تخصصی
  • زبان چینی مهارت ها
  • کارشناسی سطح تحصیلات
  • مدیریت گردشگری رشته تحصیلی